Nieuws

 

 

15-01-2012
Grote update

Door allerlei niet ter zaken doende omstandigheden heeft deze website en daarmee de officiele Groninger lijst een tijd lang geen update's meer gehad. Wel hebben we gelukkig de boel redelijk bijgehouden. Door onze lijsten die we nog hadden liggen te uploaden én daarbij ook nog een extra inhaalslag te houden zijn we nu weer helemaal bij! De laatste weken hebben we heel 2010 en 2011 bijgewerkt. Het grootste gedeelte van 2009 stond al op de site (hoewel het nieuwsbericht hieronder doet vermoeden dat de laatste update in januari 2009 was, dat is echter niet zo). Daarnaast zijn er lijsten toegevoegd van waarnemingen van de eerste 50 Grote - en Kleine Zilverreigers, Poelruiters, Dwergganzen en is er extra informatie gekomen over het voorkomen van o.a. Roodpootvalken en Witvleugelsterns.

Daarnaast zijn we per 1 januari 2012 overgegaan op een nieuwe server, namelijk de server waar de website van Avifauna Groningen ook op draait. Daarmee is deze lijst en www.vogelsvangroningen.nl onderdeel geworden van Avifauna Groningen. Wij zijn zeer verheugd dat Avifauna Groningen onze lijst op haar server wil draaien. Zo staan we samen sterk! De intentie is om in de toekomst nog meer samen te gaan werken, waardoor deze site ook makkelijk is op te roepen binnen de omgeving van de website van www.avifaunagroningen.nl." Daarnaast zullen we kijken of het ook mogelijk is om makkelijker foto's van beide website's uit te wisselen.

klik voor afbeelding op waar formaat

 

 

 

 

 

 

De Spaanse Mussen zijn inmiddels CDNA aanvaard en aan de lijst toegevoegd.
Foto: Marnix Jonker

 

24-01-2009
Lijst update

Excuses dat het zo lang heeft moeten duren, maar er is weer een nieuwe lijst update geweest. Heel 2008 is nu toegevoegd aan de site. We zullen binnenkort ook met een grote foto update komen om zoveel mogelijk nieuwe gevallen ook van de bijbehordende Foto's te voorzien.

 

07-12-2007
Lijst update

Er is wederom een update geweest van alle gevallen van de afgelopen maanden. Het betreffen met name de zeevogels als Stormvogeltje, Papagaaiduiker en Grauwe Pijlstormvogel. Verder hebben we nu alle waarnemingen van Breedbekstrandloper, Kleinste Jagers en Flamingo's voor Groningen uitgezocht. Daarnaast is de afrikaanse vink welke op in april 1999 in de Eemshaven is opgenomen op basis van de vluchtroep aanvaard als Atlasvink (Fringilla coelebs africana).

klik voor afbeelding op waar formaat

 

 

 

 

 

 

Foto: Rommert Cazemier

 

02-06-2007
Lijst update

Er zijn weer nieuwe gevallen aan de lijst toegevoed. Hier zitten o.a. de Roodkopklauwier van de Eemshaven en andere leuke gevallen uit het voorjaar bij.

klik voor afbeelding op waar formaat

 

 

 

 

 

Foto: Martijn Bot

 

06-02-2007
De Vinkhuizer ondersoorten zijn toegevoegd

Onlangs zijn Baltische Mantelmeeuw en Vale Braamsluiper aan de Groninger lijst toegevoegd. De Baltische Mantelmeeuw, die op 8 december bij Kaap Hoorn werd gevonden en vanaf 18 december regelmatig in Vinkhuizen in de stad opdook, is geringd met een rode kleurring met de code CN95. De vogel is als nestjong geringd in juli 2006 in Pietarsaari aan de westkust van Finland. Dit is het hart van het broedgebied van Baltische Mantelmeeuw. Daarnaast vertoont de vogel ook wel degelijk kenmerken van fuscus. Verder is uit de uitkomst van de DNA analyse gebleken dat de Braamsluiper, die vanaf 30 december 2005 tot in april van 2006 en vanaf 2 november 2006 tot moment van schrijven, in Vinkhuizen zit tot het taxon halimodendri lijkt te horen. Wel komt de vogel van de halimodendri-achtige populatie waarvan het broedgebied onbekend is. Ook de vogels gevangen en geringd in Landsort (Zweden) en Orkney (Schotland) behoren tot die populatie (in tegenstelling tot bijv. de bekende vogel van Aberdeen, die wel een klassieke halimodendri was). Op dit moment wordt er nog veel onderzoek aan het Braamsluiper complex gedaan en is het mogelijk dat de vogel in de toekomst nog op gaat schuiven naar een ander taxon. Het belangrijkste is in ieder geval dat de vogel volledig gegenotypeerd is en altijd binnen een groep zal gaan vallen.

 

16-12-2006
Lijst update

Er zijn weer enkele gevallen aan de lijst toegevoegd. De Amerikaanse Wintertaling(en) van Ruidhorn en de Grauwe Fitis van de Eemshaven van 2005 zijn door het CDNA aanvaard. Ook is de Zwarte Zeekoet van de Eemshaven van 2005 aanvaard (zie onder). Verder is de Koereiger van Hoogkerk (1983) en Breedbekstrandloper van Enumatil (2002) nu ook aanvaard. Daarnaast zijn de 2 Stormvogeltjes en Papegaaiduikers van 12 november toegevoed van (beide) de Eemshaven en Lauwersoog. Tevens zijn de gegevens van Waterrietzanger en Nachtzwaluw wat bijgewerkt. Zodra er een einddatum is van de IJsduiker (foto) en de Kuifaalscholver, welke momenteel in de Eemshaven zitten, zullen deze ook worden toegevoegd.

klik voor afbeelding op waar formaat

 

 

 

 

 


Foto: Marnix Jonker

 

16-12-2006
Zwarte Zeekoet in de Eemshaven op 16-12 2005
(tekst: Jacob Bosma)

Op 16 december 2005 zat ik bij noordwest 7 over zee te turen in de Eemshaven, achter de pijp van de inlaat. Voordeel van de deze plek is dat je helemaal beschut zit en mooi ‘bovenop’ de zee kijkt. Het grote nadeel is dat de inlaat je het zicht op het westen ontneemt. De trek viel qua vaaltjes en jagers nogal tegen (0), maar de duikers deden het goed en verder vlogen er veel Eiders, Middelste Zaagbekken en Brilduikers. Om half 11 kwam zowaar een Kleine Alk langs. Een uur later kwam het hoogtepunt van de dag: vanuit de Eems kwam laag over zee een grijzige plompe vogel aanvliegen. Opvallend was de rechte, omhooggehouden hals, en het naar beneden gebogen, zware ‘achterste’ waardoor het leek alsof de vogel elk moment op kon stijgen. Op grond van de rechte vlucht, snelle vleugelslag, en het plompe torpedo-achtige formaat moest het hier om een alkachtige gaan. Maar de vogel had duidelijk grijswitte bovendelen die contrasteerden met de donkere vleugeltoppen en staart. Ik zat te kijken naar een Zwarte Zeekoet in winterkleed! De vogel vloog met een mooie grote boog de Waddenzee op dus ik had genoeg tijd om andere vogels uit te sluiten, zoals mannetje Nonnetje (maar te klein, hals dikker), mannetje brilduiker (maar kleiner, kop te licht), kleine fuut in winterkleed (maar plomp postuur, hals veel te dik). Toen de vogel uiteindelijk achter de inlaat verdween, determineerde ik de vogel met behulp van de ANWB-gids als 1e-winter Zwarte Zeekoet vanwege de grijs gestreepte vleugelvlekken en de vrij donkere kop. Het kenmerk ‘achteroverhellend lichaam’ dat de ANWB-gids noemde, was voor mij nog een onverwachte bevestiging. Ik gaf de vogel meteen door aan de vogellijn en belde daarna met Martin Olthoff, die de waarneming zou doorgeven aan evt. zeetrektellers in de haven van Lauwersoog. Hier is vogel helaas niet waargenomen.

 

03-11-2006
Lijst Update

Er zijn enkele gevallen aan de lijst toegevoegd. Hier zitten onder andere de 2 Stormvogeltjes van Lauwersoog van 1 november 2006 bij. Er is enige verwarring of het eerste Stofje nu wel of niet in de provincie vloog. De vogel werd ontdekt voor de rode boei, welke aldus Google Earth in Friesland staat. De vogel werd op gegeven moment echter door de wind behoorlijk ver naar het oosten weggeblazen en is daarbij de provincie grens zeker overgevlogen. Daarnaast is de vogel waargenomen vanaf Gronings grondgebied. De exacte grens is op zee moeilijk te onderscheiden en ook op veel kaarten staat de grens op zee net even anders. Wel staat vast dat de vogel op een bepaald moment over het provincieaal gedeelte van de waddenzee heeft gevlogen. Daarom is gekozen om dit geval (voorlopig?) op de Groninger lijst te plaatsen.
Verder zijn Pallas Boszanger van de Eemshaven (21 oktober), Alken (1 november) en Papegaaiduiker (2 november) toegevoegd. Ook is er een CDNA update op de DBA site geweest waarin de Iberische Tjiftjaf van Vinkhuizen (2004) is aanvaard. Verder zijn Amerikaanse Wintertaling van het Jaap Deens Gat, het mannetje Steppekiekendief van de Eemshaven, Dunbekmeeuwen van de Dollard en de Citroenkwikstaart van de Eemshaven allen van dit jaar aanvaard. Deze zijn nu definitief opgenomen op de Groninger lijst.

 

19-10-2006
Oude Doos levert met terugwerkende kracht de eerste Blonde Ruiter voor Groningen

Half oktober 2006 ontvingen de beheerders van deze website enkele foto's van "oude gevallen" voor op deze website van Nico de Vries. Het betrof met name foto's uit de jaren 70 en 80 (waarvoor overigens hartelijk dank, ze zijn geplaatst). Ook had Nico hier een foto bij gedaan van een door hem ongedetermineerde steltloper, gefotografeerd op 2 oktober 1982 op de vloeivelden Blekslage, nabij Harpel (tussen Vlagtwedde en Mussel in atlasblok 13-42-44). Deze vloeivelden zijn nu helaas verdwenen.
Het was even schrikken toen bleek dat er een heuse Blonde Ruiter op deze foto stond! Dit geval betreft, met terugwerkende kracht, het eerste geval voor de provincie Groningen en het tweede geval voor Nederland. Het geval is ingediend bij het CDNA. Aanvaarding zal gezien de duidelijke foto geen probleem moeten zijn. Het eerste geval voor Nederland was van 11 t/m 18 september 1960 nabij Vlaardingen (ZH). De provincie Groningen komt hiermee op 7 gevallen, met nog 2 gevallen in de jaren 80 (1986 en 1987). De andere 4 gevallen zijn van recentere data (2001, 2003, 2004).

EDIT 16/12/2006: De vogel is nu CDNA aanvaard.

klik voor afbeelding op waar formaat


 

 

 

 

 

Foto: Nico de Vries

 

05-09-2006
Izabeltapuit: de 3e nieuwe Groningen soort dit jaar

Op 31 augustus besloten Klaas Nanninga en Jacob Bosma om 's morgens al vroeg naar de Eemshaven te gaan. Bij de rotonde aangekomen ontdekte Jacob vrijwel direct een vreemde, bleke tapuit. Klaas werd erbij geroepen en ook hij kwam er niet echt uit. "Het lijkt enigzins op een Izabeltapuit, maar toch lijkt ie niet helemaal te kloppen". "De zwarte duimvleugels komen er niet echt uit". Omdat ze de boel toch niet helemaal vertrouwden werden er verschillende mensen gebeld. De meeste hadden hun mobiele telefoon nog niet aanstaan zo vroeg in de ochtend. Bij Martijn Bot was het raak en hij nam op met de mededeling dat hij zou komen kijken. Rond 9.15u kwam Martijn aan die het ook een raar en verdacht tapuitje vond, maar nog niet echt tot een definitieve determinatie durfde over te gaan. Na een half uurtje besloot hij hem toch maar op de semafoon te melden als "vrij zeker", met de opmerking dat aan de determinatie gewerkt wordt. Vlak na deze piep kwam Marnix Jonker aan. Nadat ook hij net als Jacob, Klaas en Martijn vastgesteld had dat het een vreemde, bleke vogel was, die veel rechtop zat en staart pompte, lichte ondervleugels en een brede staartband had en meer wit (beige) voor het oog had als achter het oog en er bovendien soms, onder de juiste lichtomstandigheden donkere duimvleugels waren te zien op lichte centra van grote en middelste dekveren (donkere centra bij Tapuit), besloot Marnix op basis van deze diagnostisch geachte kenmerken de vogel als "zeker" te melden, ondanks dat de jizz en het gevoel niet helemaal goed was. Gedurende de dag trok de vogel steeds meer bezoek en ook deze aanwezige vogelaars vonden de vogel veel op Izabeltapuit lijken, maar het toch een vreemd beestje vinden. Op een foto van Martijn was te zien dat de vogel een handpenprojectie had van 5 toppen i.pv. 6-7 toppen zoals bij Tapuit. Al met al maakte dit de determinatie toch af als zekere Izabeltapuit. Omdat de vogel wat klein was en niet erg contrastrijk in verenkleed lijkt dit een vrouwtje Izabeltapuit te zijn. De vogel bleef tot en met 4 september aanwezig en trok toch nog redelijk wat bekijks ook door mensen "verder uit het land". Dit betreft de 5e Izabeltapuit voor Nederland en de 1e voor de provincie Groningen (er vanuit gaande dat deze vogel CDNA wordt aanvaard).

klik voor afbeelding op waar formaat

 

 

 

 

 

Foto: Martijn Bot

 

Nieuw voor Groningen: Woestijnplevier

Op zondagavond 6 augustus ontdekte Dusan Brinkhuizen tijdens hoogwater een eerste zomer vrouwtje Woestijnplevier in de rommelhoek nabij het Westelijk Eemshaventerrein. De vogel werd 's avonds rond 19.30u gevonden. Het inseinen van andere vogelaars was alleen erg moeilijk, met een mobiele telefoon die alleen bereik heeft op een duits netwerk en nog iets van 16 cent beltegoed. Toch slaagde Dusan erin Marnix Jonker te bereiken door zijn telefoon over te laten gaan. Toen MJ terugbelde kreeg hij een paniekerige Dusan aan de lijn die vertelde dat hij waarschijnlijk een Woestijnplevier te pakken had. Hierop alarmeerde MJ een aantal andere vogelaars en sprong zelf in de auto richting de Eemshaven. Daar aangekomen zat Dusan op de dijk met de plevier in de telescoop. Na bevestiging van de soort kon Dusan de vogel doorpiepen met de telefoon van MJ. Die zelfde avond kon de vogel tot aan donker bekeken worden door ca. 15 snelle beslissers. De dag en dagen erna werd de vogel niet teruggevonden. Door toevoeging van Woestijnplevier komt de Provincie Groningen nu op 376 vogelsoorten.

klik voor afbeelding op waar formaat

 

 

 

 

 

 

Foto: Dusan Brinkhuizen

 

Dunbekmeeuw: Nieuw voor Groningen (en een beetje voor Nederland).

Op 7 mei 2006 ontdekte Kees Koffijberg 's avonds rond 19.30u een paartje Dunbekmeeuwen op de Dollardkwelder ter hoogte van de Carel Coenraadpolder nabij het zgn. "Ambonezenbosje". Hij waarschuwde meteen Andre Boven en Dirk Moerbeek, die de waarneming wereldkundig maakten op het semafooncircuit. Tot aan donker konden ca. 10 waarnemers de vogels bekijken. Deze dag was een historische dag, aangezien er diezelfde dag ook paartjes werden ontdekt in Zeeuws Vlaanderen en nabij Hoorn. Veel vogelaars uit het noorden waren dan ook al onderweg naar de op eerdere tijdstippen ontdekte vogels. Een auto vol met vogelaars is er in geslaagd nadat ze eerst in Hoorn een nieuwe soort op hun Nederlandse lijst hebben toegevoegd, weer net zo hard door te gaan naar de Dollard om zo ook een nieuwe provincie soort te kunnen zien. De volgende dag waren de vogels in Zeeland en Hoorn verdwenen, maar waren de Dollard vogels nog wel aanwezig. Uiteindelijk zijn ze op 9 mei voor het laatst gezien, toen de plasjes op de kwelder waarop ze verbleven nagenoeg helemaal uitgedroogt waren. Een paar dagen na de ontdekking werd bekend dat er een dag eerder (5 mei) al drie vogels gezien waren op een niet vrij toegankelijk, nieuw en (nog) niet op kaarten te vinden eilandje De Kreupel ten oosten van Medemblik (Noord Holland). Die vogels vlogen later die avond het IJselmeer op en deze vogels zouden heel goed de vogels geweest kunnen zijn die de dag erna nabij Hoorn gevonden zijn.

klik voor afbeelding op waar formaat

 

 

 

 

 

 

Foto: Bas van den Boogaard

Gezocht:

Foto's en Geluidsopnamen van zeldzame vogels gefotografeerd of opgenomen in de Provinvie. Wie kan ons verder helpen om van alle op deze site genoemde gefotografeerde of opgenomen gevallen een plaatje danwel geluidsopname te laten zien?

 

Downloads:

Een Lijst van Groninger Vogelsoorten is hier te downloaden (32 kb .pdf). Hierop is heel makkelijk te bepalen hoeveel vogelsoorten u in de provincie Groningen hebt gezien. Bij de CDNA beoordeelsoorten is het bovendien mogelijk de datum achter de soort in te vullen. Zie de lijst op deze website voor alle officiel aanvaarde gevallen.