Aandachtsoorten

 

Deze lijst is zeer zorgvuldig samengesteld om een zo realistisch mogelijk beeld te geven van de vogelsoorten waargenomen in de provincie Groningen. Om enigzins aan kwaliteitszorg aangaande de lijst te doen en om te voorkomen dat er waarnemingen op de lijst komen waar onzeker of onduidelijkheden over zijn, zouden we graag van een aantal soorten iets meer weten. Dit betreffen dan vogelsoorten welke in de provincie Groningen (zeer)zeldzaam zijn. Vaak zijn dit soorten welke vroeger ooit door het CDNA behandeld werden, maar inmiddels in bijvoorbeeld Zuid Nederland een status hebben van regelmatige waarnemingen, maar in Groningen erg bijzonder zijn.

Graag zouden we van onderstaande soorten een korte beschrijving ontvangen. Dit hoeft zeker geen heel uitgebreide beschrijving te zijn, maar gewoon kort opgeschreven waarom je zeker bent van de determinatie. Documentatie in de vorm van foto, video of geluidsopname is daarbij natuurlijk helemaal mooi.. Deze kan gemailed worden naar info@vogelsvangroningen.nl

 

Lijst van aandachtssoorten:

Korhoen
Vale Pijlstormvogel
Stormvogeltje
Woudaap
Zwarte Ibis
Kleinst Waterhoen
Griel
Kleine Burgemeester
Zwarte Zeekoet
Middelste Bonte Specht
Cetti’s Zanger
Graszanger
Orpheusspotvogel
Pallas’ Boszanger
Roodkopklauwier
Huiskraai
Roze Spreeuw
Bosgors
Dwerggor

 

 

 

 

 

Roodkopklauwier. Foto: Roef Mulder

Roodkopklauwier. Foto: Roef Mulder

Roze Spreeuw. Foto: Eric Koops

Roze Spreeuw. Foto: Eric Koops

Dwerggors. Foto: Eelke Schoppens

Dwerggors. Foto: Eelke Schoppens

 

 
 

 

 

We houden ons het recht voor om bepaalde waarnemingen te weigeren omdat er teveel onduidelijkheden of onzekerheden zijn aangaande die waarneming.