Andere Lijstjes

Laatste update: 15 januari 2012

1 ‘Hapax’ soorten: Soorten en ondersoorten die slechts éénmaal zijn vastgesteld.
2 Nieuwe (onder)soorten voor Nederland.
3 Soorten en ondersoorten nieuw sinds 1980.
4 C-lijst/Exoten.
5 Zeldzame taxa die ten opzichte van Vogels van Groningen (1983) van de lijst verwijderd zijn.
6 Zeldzame soorten en ondersoorten waarvan geen enkel geval met een foto is gedocumenteerd.

 

1 ‘Hapax’ soorten: Soorten en ondersoorten die slechts éénmaal zijn vastgesteld.

Kleine Topper
Koningseider
Brilzee-eend
Bronskopeend
Siberische Taling
Roze Pelikaan
Schreeuwarend
Griel
Renvogel
Woestijnplevier
Roodkeelstrandloper
Lachmeeuw
Dunbekmeeuw
Ringsnavelmeeuw
Dougalls Stern
Steppehoen
Sneeuwuil
Dwerguil
Ruigpootuil
Kalanderleeuwerik
Mongoolse Pieper
Alpenheggenmus
Izabeltapuit
Westelijke Blonde Tapuit
Struikrietzanger
Cetti’s Zanger
Daurische Klauwier
Kleine Klapekster
Huiskraai
Spaanse Mus
Roodoogvireo
Atlasvink
Woestijnvink
Haakbek
Witkeelgors
Grijze Gors
Bruinkeelortolaan
Wilgengors
Zwartkopgors

 

2 Nieuwe (onder)soorten voor Nederland.

Siberische Taling
Grauwe Pijlstormvogel
Renvogel
Roodkeelstrandloper
Alpenheggenmus
Rode Rotslijster
Zwartkeellijster
Atlasvink
Grijze Gors

 

3 Soorten en ondersoorten nieuw sinds 1980.

Sneeuwuil 21-23 maart 1981 Delfzijl
Zwartkeellijster 31maart-3 april 1981 Groningen (Van Klinken 1981)
Noordse Pijlstormvogel 10 augustus 1981 Rottumerplaat

Taigaboomkruiper 2 oktober 1982 Warffum
Grote Kruisbek 9-10 oktober 1982 Lauwersoog (Schekkerman 1986)
Brilzee-eend 20 nov-3 dec 1982 Eemshaven

Witwangstern 28 april-6 mei 1983 Hoogkerk
Kleine Zwartkop 13 mei 1983 Eemshaven (Van Ommen 1984)
Waterrietzanger 21 september 1983 Eemshaven
Bosgors 23 september 1983 Eemshaven
Dwerggors 9 november 1983 Lauwersoog

Poelruiter 14 mei 1984 Eemshaven
Ralreiger 2 juni 1984 Nieuwe Statenzijl, Dollard

Kleinste Jager 21 september 1985 Eemshaven
Roodoogvireo 19 oktober 1985 Rottumerplaat (Mauer & Westhof 1986)

Alpenheggenmus 16-18 april 1986 Groningen (Nuiver & Van IJzendoorn 1987)
Baardgrasmus 5-6 mei 1986 Groningen
Blonde Ruiter 19-20 mei 1986 Lauwersmeer
Geelpootmeeuw 23 september 1986 Delfzijl
Fluitzwaan 23 november 1986 Lauwersmeer (Dorèl & Van Gool 1989)

Giervalk 27 januari-30 april 1987 Eemshaven (Kompier 1988)
Grote Franjepoot 28 april 1987 Lauwersmeer
Roodkeelstrandloper 29 mei 1987 Lauwersmeer (Van Ommen & IJzendoorn 1988)
Steppevorkstaartplevier 29 mei 1987 Lauwersmeer
Grote Grijze Snip 11-30 juli 1987 Lauwersmeer (De Bruin & Ebels 1988)

Amerikaanse Wintertaling 26 april 1988 Lauwersmeer
Blauwvleugeltaling 29 april-1mei 1988 Eemshaven
Gestreepte Strandloper 10 mei 1988 Lauwersmeer
Iberische Tjiftjaf 10 mei 1988 Ter Apel

Pallas’ Boszanger 13 november 1989 Eemshaven

Vorkstaartplevier 5 mei 1990 Eemshaven
Klein Waterhoen 24 aug-6 sep 1990 Eemshaven
Witstuitbarmsijs 21 december 1990 Eelderwolde

Roodkopklauwier 6 juni 1991 Rottumeroog
Bijeneter 21 juni 1991 Rottumeroog

Kortteenleeuwerik 2 mei 1992 Lauwersoog
Roodstuitzwaluw 18 mei 1992 Rottumeroog
Aziatische Goudplevier 25 september 1992 Niekerk

Orpheusspotvogel 22 mei 1993 Rottumeroog

Kuifkoekoek 26 maart-27 april 1994 Zuidlaardermeer (De Bruin 1994)
Slangenarend 11 mei 1994 Lauwersmeer (Van Gennip & De Bruin 1996)
Bronskopeend 21-31 mei 1994 Lauwersmeer
Bergfluiter 3 september 1994 Eemshaven (De Bruin et al. 1994)
Citroenkwikstaart 5 september 1994 Eemshaven (De Bruin et al. 1994; 1995)
Humes Bladkoning 10-13 november 1994 Lauwersoog (Van Gennip & De Bruin 1995)

Vale Pijlstormvogel 22 juli 1995 Lauwersoog (Vellinga & de Bruin 1996)

Daurische Klauwier 8 december 1996 Lauwersoog
Woestijntapuit 14-24 december 1996 Westernieland (Diephuis 1997)
Middelste Bonte Specht 25-26 december 1996 Ter Apel (Alblas 1997)

Kleinst Waterhoen 19 juni-7 juli 1997 Beerta (Van der Spoel 1997ab)
Lachmeeuw 22 aug-20 okt 1997 Groningen (Olthoff 1997abc, 1998)
Pontische Meeuw 26 oktober 1997 Eemshaven
Bruine Boszanger 8-13 november 1997 Lauwersoog (Tol & De Bruin 1997)

Hutchins’ Canadese Gans 26 april 1998 Lauwersmeer
Alpengierzwaluw 6 juni 1998 Lauwersmeer (Fontijn 1998)

Kleine Geelpootruiter 15-17 en 21 juli 1998 Lauwersmeer (Romijn & Koops 1998)
Dougalls Stern 14 september 1998 Lauwersoog (De Bruin & Folz 1999)
Huiskraai 20-22 september 1998 Winsum (De Bruin 1998)

Atlasvink 30 april 1999 Eemshaven (Brinkhuizen et al. 2004)

Ross’ Gans 22-23 maart & 2 en 4 april 2000 Lauwersmeer

Witkeelgors 30 april 2001 Rottumerplaat (Lutterop 2001)
Bonapartes Strandloper 4 september 2001 Lauwersmeer

Groenlandse Kolgans 3-4 februari 2002 Slochteren (Fontijn & Jonker 2003)
Vale Gier 18 mei 2002 Lauwersmeer
Kleine Topper 24-27 mei 2002 Hoogkerk (Olthoff 2002)
Witbandkruisbek 20 augustus 2002 Groningen (Brinkhuizen 2002)
Siberische Tjiftjaf 30 dec 2002-26 jan 2003 Hoogkerk

Steppekiekendief 16 april 2003 Eemshaven (Fontijn & Brinkhuizen 2004)
Schreeuwarend 2 juni 2003 Finsterwolde
Zwartkopgors 13 juni 2003 Rottumerplaat
Cetti’s Zanger 18 september 2003 Lauwersoog

Ringsnavelmeeuw 28 februari-25 mei 2004 Groningen & Hoogkerk
Terekruiter 28-30 mei 2004 Polder Breebaart (Jonker & Fontijn 2004)
Grijze Gors 30 mei 2004 Rottumerplaat (Cazemier 2006)
Graszanger 24 juli 2004 Lauwersmeer
Amerikaanse Goudplevier 12 augustus 2004 Zuidhorn
Westelijke Blonde Tapuit 30 okt-28 nov 2004 Eemshaven (Olthoff & Bosma 2005)
Haakbek 16-20 november 2004 Groningen (Bosma 2004, 2005)

Kalanderleeuwerik 27 mei 2005 Eemshaven (Hovinga 2005, 2006)
Woestijnvink 12 juni 2005 Eemshaven (Olthoff 2005, 2006)
Mongoolse Pieper 14 november 2005 Eemshaven (Klunder & Jonker 2007)
Zwarte Zeekoet 16 december 2005 Eemshaven (Bosma 2007)

Dunbekmeeuw 6-9 mei 2006 Dollard (Fontijn 2007)
Woestijnplevier 6 augustus 2006 Eemshaven (Brinkhuizen 2007)
Izabeltapuit 31 aug-4 sept 2006 Eemshaven (Bosma 2007)
Baltische Mantelmeeuw 8 & 18 dec 2006-7 feb 2007 Groningen (Winters 2008)

Koningseider 29 januari 2007 Eemshaven (Olthoff 2008)

Grote Aalscholver 5-16 januari 2008 Haren (Winters 2008)
Dwerguil 18 oktober 2008 Lauwersmeer (Jonker & Fontijn 2009)

Spaanse Mus 9-12 april 2009 Eemshaven (Fontijn 2011)

Struikrietzanger 6 mei 2011 Eemshaven (Tervelde & De Winter 2011)
Bruinkeelortolaan 13-17 mei 2011 Rottumerplaat (Fontijn 2011)

4 C-lijst/Exoten.

Enkele exoten welke met enige regelmaat in de provincie Groningen verblijven:

Zwarte Zwaan Cygnus atratus
Indische Gans Anser Indicus
Nijlgans Alopochen aegytiaca
Mandarijneend Aix galericulata
Rosse Stekelstaart Oxyura jamaicensis ssp
Fazant Phasianus colchicus ssp
Heilige Ibis Threskiornis aethiopicus
Chileense Flamingo Phoenicopterus chilensis
Rotsduif Columba livia forma domestica
Halsbandparkiet Psittacula krameri ssp

 

5 Zeldzame taxa die ten opzichte van Vogels van Groningen (1983) van de lijst verwijderd zijn.

Siberische Strandloper Calidris acuminata 16 mei 1980 Hoogkerk: niet aanvaard door CDNA.
Scharrelaar Coracias garrulus Baflo, zonder datum (3); 20 juli 1975 Winschoten: data en documentatie ontbreken.
Grijskopspecht Picus canus 24 februari en 21-23 maart 1960 Haren: gepubliceerde foto werd in Duitsland gemaakt. *
Zwarte Leeuwerik Melanocorypha yeltoniensis 1914: datum ontbreekt en niet aanvaard door CDNA
(cf Van IJzendoorn & De Heer 1985). *
Goudlijster Zoothera dauma 27 september 1949 Hornhuizen: documentatie ontbreekt, balg wegens slechte staat weggegooid begin jaren 1970. *
Roodkeellijster Turdus ruficollis 28 november-5 december 1978 Haren: uiteindelijk aanvaard als hybride Roodkeellijster x Zwartkeellijster T ruficollis x T atrogularis: bij herziening afgewezen. *
Cirlgors Emberiza cirlus 24 januari 1958 Heiligerlee: vondst, documentatie ontbreekt, collectie onbekend. *

 

6 Zeldzame soorten en ondersoorten waarvan geen enkel geval met een foto is gedocumenteerd.

Koningseider
Slangenarend
Kleine Trap
Griel
Poelsnip
Steppehoen
Dougalls Stern
Zwarte Zeekoet
Cetti’s Zanger (?)
Graszanger
Kleine Klapekster
Grijze Gors