Bronnen

Laatste update: 15 januari 2012

Literatuur/Bronnen/Verwijzingen

DB= Dutch Birding GG= De Grauwe Gors

Alblas, E.J. 1997. Nieuw voor Groningen: Middelste Bonte Specht. GG 25: 97.
van den Berg, A.B. & C.A.W. Bosman 1999, 2001. Zeldzame vogels van Nederland. Avifauna van Nederland 1. Eerste en tweede druk.
van den Berg, A.B. 2006. Dutch Birding-namen. Lijst van West-Palearctische vogelsoorten 2006. Dutch Birding.
van den Berg, A.B. 2008. Dutch Birding-namen. Lijst van West-Palearctische vogelsoorten 2008. Dutch Birding.
Bijlsma R.G., F. Hustings, C.J. Camphuysen 2001. Algemene en schaarse vogels van Nederland. Avifauna van Nederland 2.
Boekema, E.J., P. Glas en J.B. Hulscher 1983. De vogels van de provincie Groningen. Groningen.
de Boer, H. 1976. Waarneming van een Steenarend Aquila chrysaëtos bij Zuidwolde, Groningen. GG 4 (2): 3.
Boerma, E. 1978. De vogels van het Lauwersmeer. GG 6 (1-2): 16-26.
Boon, L.J.R. 1990. Balkankwikstaart bij Delfzijl in mei 1988. DB 12: 1-2.
Bosma, J.G. 2004. Nieuw voor Groningen: Haakbek. GG 32: 153-156.
Bosma, J.G. 2007. Nieuw voor Groningen: Izabeltapuit. GG 35: 76-78.
Bosma, J.G., B. de Bruin & E.B. Ebels 2005. Haakbekken in Noord-Nederland in november 2004.
DB 27: 315-328.
Bosma, J.G. 2007. Nieuw voor Groningen: Zwarte Zeekoet. GG 35: 151-152.
van den Brink, H., J. Furda, J. van Klinken & K. van Scharenburg 1992. Vogelatlas van Groningen. Groningen.
van den Brink, H. 1990. De vogels van Rottumeroog en Rottumerplaat in 1978-1989. SOVON-rapport 89/07. Beek-Ubbergen.
Brinkhuizen, D.M. 2002. Witbandkruisbek Loxia leucoptera nieuw voor Groningen. GG 30: 98-101.
Brinkhuizen, D.M., M. Jonker & A. Heikamp 2004. Nieuw voor Groningen: Afrikaanse Vink Fringilla coelebs africana/spodiogenys. GG 32: 91-97.
Brinkhuizen, D.M. 2007. Nieuw voor Groningen: Woestijnplevier. GG 35: 110-111.
de Bruin, B. & E.B. Ebels 1988. Grote Grijze Snip in Lauwersmeer in juli 1987. DB 10: 140-142.
de Bruin, B. 1994. Nieuw voor Groningen: Kuifkoekoek. GG 22: 41
de Bruin, B., S. de Bruin & M. Olthoff 1994. Nieuw voor Groningen: Bergfluiter en Citroenkwikstaart. GG 22: 103-104.
de Bruin, B. & S. de Bruin 1995. Citroenkwikstaart in de Eemshaven. DB 17: 68-69.
de Bruin, B. & S. de Bruin 1997. Lijst van Groningse Vogels. Bijlage Grauwe Gors 1997, nr. 3 & 4.
de Bruin, B. 1998. Nieuw voor Groningen: Huiskraai bij Winsum. Taxon 2: 48-52.
de Bruin, B. & H-G. Folz 1999. Dougalls Stern bij Lauwersoog, nieuw voor Groningen. Taxon 3: 21-23.
de Bruin, B. 2002. Vale Gier Gyps fulvus nieuw voor Groningen. GG 30: 63-64.
de Bruin, B. 2007. Nieuw voor Groningen: Renvogel en Blonde Ruiter. GG 35: 92-93.
Cazemier, R. 2006. Grijze Gors op Rottumerplaat in mei 2004. DB 28: 11-14.
Diephuis, A. 1997. Nieuw voor Groningen: Woestijntapuit. GG 25: 95-96.
van Dijk, A. 1994. Massale doortrek van Wespendieven in Groningen in het voorjaar van 1992. GG 22: 5-13.
Dijkstra, H. & N. de Vries 1986. Eerste zekere broedgeval van de Steltkluut (Himantopus himantopus) in de provincie Groningen in 1986. GG 14 (3): 24.
Dorèl, F. & G.J.W. van Gool 1989. Fluitzwaan in Lauwersmeer in november 1986. DB 11: 118-119.
Fontijn, W-J. 1998. Nieuw voor Groningen: Alpengierzwaluw. Taxon 2: 40-41.
Fontijn, W-J. & M. Jonker 2003. Nieuw voor Groningen: Groenlandse Kolgans. GG 31: 90-93.
Fontijn, W-J. & D.M. Brinkhuizen 2004. Nieuw voor Groningen: Steppekiekendief. GG 32: 29-35.
Fontijn, W-J. 2007. Nieuw voor Groningen: Dunbekmeeuwen in de Dollard in mei 2006. GG 35: 28-32.
Fontijn, W-J. & M. Jonker 2007. Waarnemingen van Stormvogeltjes op de Waddenzee. GG 35: 65-71.
Fontijn, W-J. 2009. Influx van Roodpootvalken in mei 2008. GG 37: 47-51.
Fontijn, W-J. 2011. Invasie van Witkopstaartmezen in het najaar van 2010. GG 39: 10-16.
Fontijn, W-J. 2011. Nieuw voor Groningen: Spaanse Mus. GG 39: 76-79.
Fontijn, W-J. 2011. Nieuw voor Groningen: Bruinkeelortolaan. GG 39: 92-94.
van Gennip, B. & B. de Bruin 1995. Nieuw voor Groningen: Humes Bladkoning. Het topjaar 1994 waardig afgesloten. GG 23: 5-6.
van Gennip, B. & B. de Bruin 1996. Nieuw voor Groningen: Slangenarend. GG 23: 113-114.
van ‘t Hoff, J. 1992. De Roodpootvalken-invasie van 1992 in Groningen. GG 20 (3): 10-13.
Hovinga, R. 2005. Kalanderleeuwerik Melanocorypha calandra nieuw voor de provincie Groningen. GG 33: 60-62.
Hovinga, R. 2006. Kalanderleeuwerik in Eemshaven in mei 2005. DB 28: 230-231.
Hulscher, J.B. 1979. Grote Trappen in Groningen. GG 7 (1): 33.
van IJzendoorn, E.J. & P. de Heer 1985. Herziening van de Nederlandse Avifaunistische lijst. Limosa 58: 65-72.
van IJzendoorn, E.J., J. van der Laan & CDNA 1996. Herziening Nederlandse Avifaunistische lijst 1800-1979: tweede fase. DB 18: 157-202.
van der Jeugd, H. 1993. Een Kortteenleeuwerik in de Eemshaven in het najaar van 1992. GG 20 (4): 13-16.
Jonker, M. & W-J. Fontijn 2004. Nieuw voor Groningen: Terekruiter. GG 32: 170-171.
Jonker, M. & W-J. Fontijn 2008. Invasie van Witvleugelsterns in mei 2007. GG 36: 24-29.
Jonker, M. & W-J Fontijn 2009. Giervalk in de Dollard in november 2008. GG 37: 133-136.
Jonker, M. & W-J Fontijn 2009. Nieuw voor Groningen: Dwerguil. GG 37: 145-148.
van Klinken, J. 1981. Een Zwartkeellijster in de Groninger binnenstad. GG 9 (1): 32 & 9 (3): 14.
Kompier, T.M.T. 1988. Giervalk in Groningen in januari-april 1987. DB 10: 12-15.
Klunder, E. & M. Jonker 2007. Nieuw voor Groningen: Mongoolse Pieper. GG 35: 139-142.
Lutterop, D. 2001. Brieven van Rottumerplaat (2). GG 29:126-129.
Mauer, K.A. & J.H.P. Westhof 1986. Roodoogvireo’s te Wormerveer en Rottumerplaat in oktober 1985. DB 8: 121-125.
Nuiver, R. & E.J. van IJzendoorn 1987. Alpenheggenmussen in Nederland in het voorjaar van 1986. DB 9: 162-167.
Olthoff, M. 1997a. Lachmeeuw nieuw voor Nederland. Taxon 1: 22-25.
Olthoff, M. 1997b. Lachmeeuw in stad Groningen: langverwachte nieuwkomer op onverwachte plek. DB 19: 212-213.
Olthoff, M. 1997c. Lachmeeuw in stad Groningen: nieuw voor Nederland! GG 25: 93-94.
Olthoff, M. 1998. Lachmeeuw in Groningen in augustus-oktober 1997. DB 20: 107-110.
Olthoff, M. 2002. Kleine Topper op vloeivelden van Groningen. DB 24: 191.
Olthoff, M. 2005. Woestijnvink Bucanetes githagineus in de Eemshaven, 12 juni 2005. GG 33: 62-63.
Olthoff, M. 2005. Vogels van de gemeente Groningen. Themanummer de Gauwe Gors 33, nr. 4.
Olthoff, M. 2006. Woestijnvink in Eemshaven in juni 2005. DB 28: 235-236.
Olthoff, M. 2008. Nieuw voor Groningen: Koningseider. GG 36: 66-67.
Olthoff, M. & J.G. Bosma 2005. Nieuw voor Groningen: Westelijke Blonde Tapuit. GG 33: 14-17.
van Ommen, E.G.C. 1984. Kleine Zwartkop te Eemshaven in mei 1983. DB 6: 17-18.
van Ommen, E.G.C. & E.J. van IJzendoorn 1988. Roodkeelstrandloper in Lauwersmeer in mei 1987. DB 10: 178-182.
Ottens, G., J-P. de Krijger, P. Lindenburg, E. Schoppers & B. Woets. Dunbekmeeuwen in Nederland in mei 2006. DB 29: 218-222.
Ovaa, A., J. van der Laan, M. Berlijn & CDNA 2008. Rare birds in the Netherlands in 2007. DB 30: 369-389.
Ovaa, A., D. Groenendijk, M. Berlijn & CDNA 2009. Rare birds in the Netherlands in 2008. DB 31: 331-352.
Ovaa, A., D. Groenendijk, M. Berlijn & CDNA 2010. Rare birds in the Netherlands in 2009. DB 32: 363-383.
Ovaa, A., D. Groenendijk, M. Berlijn & CDNA 2011. Rare birds in the Netherlands in 2010. Dutch Birding 33: 357-376.
Romijn, R. & E. Koops 1998. Nieuw voor Groningen: Kleine Geelpootruiter in de Lauwersmeer. Taxon 2: 53-55.
Schekkerman, H. 1986. Invasie van Grote Kruisbek in Nederland in 1982/1983. DB 8: 89-97.
SOVON 1987. Atlas van de Nederlandse Vogels. Arnhem.
SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000.
SOVON nieuws uit de provincie Groningen 2005/1 en 2. Nieuwsbrief SOVON.
van der Spoel, A. 1997a. Kleinst Waterhoen in de Tjamme. Taxon 1: 21-22.
van der Spoel, A. 1997b. Een Kleinst Waterhoen in Groningen. GG 25: 94.
Tervelde, L. & A-E. de Winter 2011. Nieuw voor Groningen: Struikrietzanger. GG 39: 100-103.
Timmerman, A. 1989. De Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus van 1950-1971 in Nederland. Het vogeljaar 37: 251-257.
Tol, O. & B. de Bruin 1997. Nieuw voor Groningen: Bruine Boszanger bij Lauwersoog. Taxon 1: 34-36.
Vellinga, W.P. & B. de Bruin 1996. Nieuw voor Groningen: Vale Pijlstormvogel Puffinus mauretanicus. GG 24: 84-85.
van der Vliet, R.E., J. van der Laan & CDNA 2001. Rare birds in the Netherlands in 2000. DB 23: 315-347.
van der Vliet, R.E., J. van der Laan & CDNA 2002. Rare birds in the Netherlands in 2001. DB 24: 325-349.
van der Vliet, R.E., J. van der Laan & CDNA 2003. Rare birds in the Netherlands in 2002. DB 25: 361-384.
van der Vliet, R.E., J. van der Laan & CDNA 2004. Rare birds in the Netherlands in 2003. DB 26: 359-384.
van der Vliet, R.E., J. van der Laan & CDNA 2005. Rare birds in the Netherlands in 2004. DB 27: 367-394.
van der Vliet, R.E., J. van der Laan, M. Berlijn & CDNA 2006. Rare birds in the Netherlands in 2005. DB 28: 345-365.
van der Vliet, R.E., J. van der Laan, M. Berlijn & CDNA 2007. Rare birds in the Netherlands in 2006. DB 29: 347-374.
Vogelzang, N., W-J. Fontijn & M. Jonker 2009. Rode Rotslijster in de Veenhuizerstukken in april-mei 2009. GG 37: 107-110.
Waarnemingenrubrieken van De Grauwe Gors, het Vogeljaar en Dutch Birding.
Websites: www.dutchbirding.nl, www.lauwersmeer.com, www.avifaunagroningen.nl, www.waarneming.nl en www.trektellen.nl.
Winters, R. 2008. Nieuw voor Groningen: Baltische Mantelmeeuw. GG 36: 61-63.
Winters, R. 2008. Nieuw voor Groningen: Grote Aalscholver. GG 36: 136-139.
Zekhuis, M., Bosma, J.G., M.P. Olthoff & E.B. Ebels 2005. Westelijke Blonde Tapuiten op Terschelling in mei 2001 en in Eemshaven in oktober-november 2004. DB 27: 308-314.